Tìm kiếm Blog này

Muốn làm giấy phép lao động Việt Nam, công ty cần chuẩn bị những hồ sơ cần thiết và nộp tại Sở Lao Động Thương và Xã Hội. Thời gian nộp tối thiếu là 15 ngày tính đến ngày người lao động nước ngoài làm việc chính thức.
Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ làm giấy phép lao động Việt Nam
Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ làm giấy phép lao động Việt Nam

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ làm giấy phép lao động Việt Nam

Chúng tôi cung cấp dịch vụ làm giấy phép laođộng Việt Nam cho người nước ngoài uy tín, chuyên nghiệp. Chúng tôi xin hướng dẫn thủ tục làm giấy phép lao động Việt Nam.


Thủ tục làm giấy phép lao động Việt Nam cho người nước ngoài

Chúng tôi cung cấp dịch vụ làm giấy phép lao động Việt Nam (Work Permit) cho công ty Việt Nam muốn sử dụng lao động người nước ngoài. Hồ sơ xin giấy phép lao động đơn giản, nhanh chóng và tiện lợi. Quý khách vui lòng liên hệ Viber 0903.709.178 để được hướng dẫn chi tiết.
Dịch vụ làm giấy phép lao động Việt Nam gấp

Dịch vụ làm giấy phép lao động Việt Nam gấp