Tìm kiếm Blog này

Muốn làm giấy phép lao động Việt Nam, công ty cần chuẩn bị những hồ sơ cần thiết và nộp tại Sở Lao Động Thương và Xã Hội. Thời gian nộp tối thiếu là 15 ngày tính đến ngày người lao động nước ngoài làm việc chính thức.
Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ làm giấy phép lao động Việt Nam
Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ làm giấy phép lao động Việt Nam


Bộ hồ sơ tiêu chuẩn xin cấp giấy phép lao động Việt Nam theo quy định của Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội Tp. Hồ Chí Minh như sau:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động, Mẫu được ban hành theo qui đinh của chính phủ, bạn in ra rồi điền tay vào không được phép sửa bất kỳ lý do gì Bạn có thể tải tại đây.
- Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe: do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ 
- Phiếu Lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp. Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp        
- Bằng cấp của người lao động nước ngoài: bằng đại học, Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật
- Giấy xác nhận kinh nghiêm làm việc.
- 02 ảnh màu 4x6 cm, phông nền trắng
- Sao y hộ chiếu.
- Giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty tuyển dụng bản sao.
- Giấy tờ chứng nhận tuyển dụng lao động: giấy thông báo tuyển dụng lao động, giấy bổ nhiệm chức vụ từ công ty mẹ, hợp đồng lao động…
- Giấy tờ cá nhân của người lao động nước ngoài: giấy đăng ký kết hơn, …
- Và một số giấy tờ khác (khi nộp hồ sơ tại Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội sẽ có một công văn trả lời và bổ sung thêm một số giấy tờ tùy theo điều kiện của mỗi người, quốc gia).

Các giấy tờ phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang Tiếng Việt công chứng tư pháp. Khách hàng xem thêm thủ tục làm giấy phép lao động Việt Nam để biết thêm thông tin đầy đủ các bước thự hiện.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ làm giấy phép lao động với hồ sơ đơn giản, nhanh gọn và tiết kiệm tối đa thời gian và tiền bạc của khách hàng.

Bạn muốn làm giấy phép lao động cho người nước ngoài vui lòng liên hệ:
Mrs. Hạnh – Viber, Zalo 0903.709.178 – Email: hanhnewyouth@gmail.com


Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ làm giấy phép lao động Việt Nam

Muốn làm giấy phép lao động Việt Nam, công ty cần chuẩn bị những hồ sơ cần thiết và nộp tại Sở Lao Động Thương và Xã Hội. Thời gian nộp tối thiếu là 15 ngày tính đến ngày người lao động nước ngoài làm việc chính thức.
Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ làm giấy phép lao động Việt Nam
Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ làm giấy phép lao động Việt Nam


Bộ hồ sơ tiêu chuẩn xin cấp giấy phép lao động Việt Nam theo quy định của Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội Tp. Hồ Chí Minh như sau:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động, Mẫu được ban hành theo qui đinh của chính phủ, bạn in ra rồi điền tay vào không được phép sửa bất kỳ lý do gì Bạn có thể tải tại đây.
- Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe: do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ 
- Phiếu Lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp. Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp        
- Bằng cấp của người lao động nước ngoài: bằng đại học, Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật
- Giấy xác nhận kinh nghiêm làm việc.
- 02 ảnh màu 4x6 cm, phông nền trắng
- Sao y hộ chiếu.
- Giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty tuyển dụng bản sao.
- Giấy tờ chứng nhận tuyển dụng lao động: giấy thông báo tuyển dụng lao động, giấy bổ nhiệm chức vụ từ công ty mẹ, hợp đồng lao động…
- Giấy tờ cá nhân của người lao động nước ngoài: giấy đăng ký kết hơn, …
- Và một số giấy tờ khác (khi nộp hồ sơ tại Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội sẽ có một công văn trả lời và bổ sung thêm một số giấy tờ tùy theo điều kiện của mỗi người, quốc gia).

Các giấy tờ phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang Tiếng Việt công chứng tư pháp. Khách hàng xem thêm thủ tục làm giấy phép lao động Việt Nam để biết thêm thông tin đầy đủ các bước thự hiện.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ làm giấy phép lao động với hồ sơ đơn giản, nhanh gọn và tiết kiệm tối đa thời gian và tiền bạc của khách hàng.

Bạn muốn làm giấy phép lao động cho người nước ngoài vui lòng liên hệ:
Mrs. Hạnh – Viber, Zalo 0903.709.178 – Email: hanhnewyouth@gmail.com


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét